Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8485,Informacja-nr-772019.html
2021-11-28, 16:11

Informacja nr 77/2019

Informacja Prezesa URE (nr 77/2019) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2020 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 25.10.2019
Data modyfikacji: 25.10.2019

Opcje strony