Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8431,Informacja-Nr-722019.html
2022-09-29, 00:10

Informacja Nr 72/2019

Informacja Prezesa URE (nr 72/2019) w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc wrzesień 2019 r.

Data publikacji : 08.10.2019
Data modyfikacji : 08.10.2019

Opcje strony