Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8392,Informacja-nr-662019.html
2022-08-18, 11:17

Informacja nr 66/2019

Informacja Prezesa URE (nr 66/2019) w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc sierpień 2019 r.

Data publikacji : 10.09.2019
Data modyfikacji : 10.09.2019

Opcje strony