Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8388,Informacja-nr-642019.html
2020-07-12, 17:09

Informacja nr 64/2019

Informacja Prezesa URE (nr 64/2019) w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej

Data publikacji : 06.09.2019

Opcje strony