Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8349,Informacja-nr-572019.html
2020-05-30, 08:07

Informacja nr 57/2019

Informacja Prezesa URE (nr 57/2019) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2018 rok

Data publikacji : 05.08.2019
Data modyfikacji : 05.08.2019

Opcje strony