Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8334,Informacja-nr-542019.html
2020-07-12, 08:50

Informacja nr 54/2019

Informacja Prezesa URE (nr 54/2019) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 stycznia 2019 r.), za 2018 rok

Data publikacji : 23.07.2019
Data modyfikacji : 23.07.2019

Opcje strony