Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8329,Komunikat-nr-532019.html
2021-10-17, 18:47

Komunikat nr 53/2019

Komunikat Prezesa URE (nr 53/2019) w sprawie zaproszenia do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących polityk i środków stosowanych na terytorium RP, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych

Data publikacji: 22.07.2019
Data modyfikacji: 22.07.2019

Opcje strony