Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8324,Informacja-nr-492019.html
2020-07-12, 18:43

Informacja nr 49/2019

Informacja Prezesa URE (nr 49/2019) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 12.07.2019

Opcje strony