Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8181,Informacja-nr-262019.html
2020-05-31, 15:54

Informacja nr 26/2019

Informacja Prezesa URE (nr 26/2019) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2019 r. - dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego

Data publikacji : 01.04.2019
Data modyfikacji : 11.04.2019

Opcje strony