Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8166,Informacja-nr-232019.html
2020-05-30, 07:53

Informacja nr 23/2019

Informacja Prezesa URE (nr 23/2019) w spr. średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podst. cen zawartych w umowach kompleksowych w 2018 r.

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 29.03.2019

Opcje strony