Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8165,Informacja-nr-222019.html
2022-01-18, 09:21

Informacja nr 22/2019

Informacja Prezesa URE (nr 22/2019) w spr. wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozp. Min. Gospodarki z dnia 22.09.2017 r. w spr. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988)

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 29.03.2019

Opcje strony