Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8164,Informacja-nr-212019.html
2022-10-07, 04:03

Informacja nr 21/2019

Informacja Prezesa URE (nr 21/2019) w spr. śr. cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jedn. wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w 2018 r.

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 29.03.2019

Opcje strony