Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8160,Informacja-nr-202019.html
2020-08-07, 17:11

Informacja nr 20/2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2019) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2018

Data publikacji : 28.03.2019
Data modyfikacji : 29.03.2019

Opcje strony