Nawigacja

Informacja nr 18/2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr (18/2019) w sprawie stosowania w 2019 r. przez przedsiębiorstwa energetyczne cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych, wobec których zastosowanie mają taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE

Data publikacji: 22.03.2019
Data modyfikacji: 22.03.2019

Opcje strony

do góry