Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8018,Informacja-nr-62019.html
16.06.2024, 21:16

Informacja nr 6/2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6/2019) w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Energii dla firm S.A.

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 11.01.2019

Opcje strony