Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7965,Informacja-nr-1082018.html
25.05.2024, 11:09

Informacja nr 108/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 108/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 28.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018

Opcje strony