Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7938,Informacja-nr-1022018.html
2022-01-20, 05:31

Informacja nr 102/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 102/2018) w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Energetycznego Centrum S.A.

Data publikacji : 13.12.2018
Data modyfikacji : 03.01.2019

Opcje strony