Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7934,Informacja-nr-1012018.html
24.04.2024, 10:27

Informacja nr 101/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 101/2018) w sprawie składania deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 12.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018

Opcje strony