Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7849,Informacja-nr-892018.html
2022-05-29, 12:51

Informacja nr 89/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 89/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.11.2018

Opcje strony