Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7789,Informacja-nr-852018.html
2020-09-27, 02:54

Informacja nr 85/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 85/2018) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2019 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 02.11.2018
Data modyfikacji : 02.11.2018

Opcje strony