Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7708,Komunikat-nr-712018.html
2021-12-06, 02:38

Komunikat nr 71/2018

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 71/2018) w sprawie przypadającego na dzień 28 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

Data publikacji: 17.09.2018

Opcje strony