Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7675,Informacja-nr-672018.html
18.07.2024, 07:45

Informacja nr 67/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 67/2018) w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 23.08.2018

Opcje strony