Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7657,Informacja-nr-632018.html
21.06.2024, 12:26

Informacja nr 63/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 63/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.08.2018

Opcje strony