Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7654,Komunikat-nr-622018.html
14.07.2024, 08:37

Komunikat nr 62/2018

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 62/20180) w sprawie przypadającego na dzień 7 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

Data publikacji : 08.08.2018
Data modyfikacji : 09.08.2018

Opcje strony