Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7648,Informacja-nr-582018.html
18.07.2024, 00:02

Informacja nr 58/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 58/2018) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 02.08.2018
Data modyfikacji : 16.08.2018

Opcje strony