Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7647,Informacja-nr-572018.html
14.07.2024, 09:23

Informacja nr 57/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2018) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2017 rok

Data publikacji : 02.08.2018
Data modyfikacji : 16.08.2018

Opcje strony