Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7627,Informacja-nr-542018.html
18.04.2024, 15:47

Informacja nr 54/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2018) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wprowadzonego znowelizowanymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 25.07.2018

Opcje strony