Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7611,Informacja-nr-492018.html
2020-08-09, 04:21

Informacja nr 49/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2018) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane

Data publikacji : 12.07.2018

Opcje strony