Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7581,Informacja-nr-442018.html
2024-02-24, 04:38

Informacja nr 44/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2018) w sprawie aktualizacji listy sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na rok 2018, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Materiał archiwalny. Aktualna lista sprzedawców zobowiązanych na 2018 r. znajduje się na stronie BIP.

Data publikacji : 15.06.2018
Data modyfikacji : 27.07.2018

Opcje strony