Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7516,Komunikat-nr-352018.html
2021-12-04, 02:40

Komunikat nr 35/2018

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2018) w sprawie realizacji do 17 maja 2018 r. obowiązków przedsiębiorców oraz podmiotów zamierzających przyłączyć do sieci elektroenergetycznej moduły wytwarzania energii elektrycznej, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci

Data publikacji: 18.04.2018

Opcje strony