Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7505,Informacja-nr-312018.html
2023-12-07, 01:23

Informacja nr 31/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 31/2018) w sprawie prognoz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej na okres 15 lat, o których mowa w art. 16 ust. 20 i 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Data publikacji : 12.04.2018
Data modyfikacji : 13.04.2018

Opcje strony