Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7440,Informacja-nr-182018.html
24.04.2024, 10:37

Informacja nr 18/2018

Informacja Prezesa URE (nr 18/2018) z przeprowadzonego monitoringu dostarczania przez sprzedawców energii elektrycznej Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych

Data publikacji : 01.03.2018

Opcje strony