Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7422,Informacja-nr-152018.html
25.05.2024, 09:37

Informacja nr 15/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 21.02.2018
Data modyfikacji : 22.02.2018

Opcje strony