Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7359,Informacja-nr-82018.html
18.07.2024, 07:28

Informacja nr 8/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 8/2018) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020 (Informacja nieaktualna, zastąpiona Informacją Prezesa URE nr 8A/2018)

Informacja nieaktualna, zastąpiona Informacją Prezesa URE nr 8A/2018 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020.

Data publikacji : 12.01.2018
Data modyfikacji : 17.01.2018

Opcje strony