Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7312,Informacja-nr-832017.html
25.05.2024, 10:27

Informacja nr 83/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 83/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 20.12.2017

Opcje strony