Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7225,Informacja-nr-702017.html
2022-07-03, 04:18

Informacja nr 70/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 70/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 05.10.2017

Opcje strony