Nawigacja

Informacja nr 64/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 64/2017) w sprawie zasad proporcjonalnego obliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej (SWM), o którym mowa w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku zwrotu pomocy publicznej w związku z nieosiągnięciem parametru 3504 MWh/MW/rok

Data publikacji: 27.09.2017

Opcje strony

do góry