Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7159,Informacja-nr-572017.html
2020-11-01, 02:39

Informacja nr 57/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 11.08.2017

Opcje strony