Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7152,Informacja-nr-552017.html
30.05.2024, 11:06

Informacja nr 55/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2017) dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

Informacja nieaktualna, zastąpiona Informacją Prezesa URE nr 12/2018 w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Data publikacji : 10.08.2017
Data modyfikacji : 07.02.2018

Opcje strony