Nawigacja

Informacja nr 55/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2017) dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

Informacja nieaktualna, zastąpiona Informacją Prezesa URE nr 12/2018 w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Data publikacji: 10.08.2017
Data modyfikacji: 07.02.2018

Opcje strony

do góry