Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7143,Informacja-nr-542017.html
2020-07-11, 06:01

Informacja nr 54/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2017) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 04.08.2017

Opcje strony