Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7142,Informacja-nr-532017.html
19.06.2024, 21:46

Informacja nr 53/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2017) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2016 rok

Data publikacji : 04.08.2017

Opcje strony