Nawigacja

Komunikat nr 50/2017 (komunikat archiwalny)

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2017) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1387)

Komunikat jest nieaktualny - odnosi się do przepisów jednorazowych we wskazanej zmianie ustawy o zapasach.

Data publikacji : 21.07.2017
Data modyfikacji : 18.03.2024

Opcje strony

do góry