Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7114,Informacja-nr-452017.html
2022-01-29, 13:55

Informacja nr 45/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2017) dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje przeprowadzone w dniach 29-30 czerwca 2017 r.

Data publikacji : 10.07.2017

Opcje strony