Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7037,Komunikat-nr-332017.html
2021-12-06, 11:38

Komunikat nr 33/2017

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Data publikacji: 17.05.2017

Opcje strony