Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7009,Informacja-nr-292017.html
2020-08-03, 13:39

Informacja nr 29/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 29/2017) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego

Data publikacji : 20.04.2017
Data modyfikacji : 27.04.2017

Opcje strony