Nawigacja

Komunikat nr 28/2017

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2017) w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

WAŻNE: W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jak również dalszymi pracami legislacyjnymi w przedmiotowym zakresie, część informacji zawartych w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2017 r. nr 28/2017, stanie się nieaktualna z chwilą wejścia w życie ww. ustawy w znowelizowanym brzmieniu.

Data publikacji : 18.04.2017
Data modyfikacji : 10.07.2017

Opcje strony

do góry