Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7002,Informacja-nr-272017.html
26.05.2024, 23:38

Informacja nr 27/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 14.04.2017

Opcje strony