Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7001,Informacja-nr-262017.html
2020-05-29, 15:46

Informacja nr 26/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2017) przedstawiająca aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 14.04.2017

Opcje strony