Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6968,Informacja-nr-212017.html
2020-05-29, 15:00

Informacja nr 21/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 rok

Data publikacji : 30.03.2017

Opcje strony